Informacje

Firma „Balkon-System” działa nieprzerwanie od 1992 roku. Przez wszystkie lata naszej działalności słuchamy naszych Klientów i staramy się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom.

Oferujemy Państwu dużo więcej, niż tylko satysfakcjonujący zakup dobrego produktu. Oto niektóre z wartości, jakie otrzymujecie Państwo korzystając z naszych usług:

 

D a r m o w e     W i z u a l i z a c j e     C y f r o w e

Oferujemy Państwu możliwość cyfrowego wkomponowania wzoru balustrady w bryłę domu, by lepiej pokazać jaki wzór wygląda najkorzystniej. Zależy nam na jak najtrafniejszym wyborze balustrady, chcemy pomóc Państwu w dobraniu wzoru.

wizualizacja

 

N i e o p r o c e n t o w a n y     Z a k u p     R a t a l n y

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy możliwość zakupu ratalnego. Korzystamy z finansowania przez banki partnerskie udzielające kredytu celowego lub gotówkowego wedle Państwa wyboru.

Dla klientów korzystających z tej formy płatności oferujemy zniżkę w wysokości 5 – 10% wartości zlecenia aby skompensować oprocentowanie kredytu.

 

tytuł raty

 

P ł a t n o ś ć    P r z y    O d b i o r z e

Dla naszych Klientów mieszkających za granicą oferujemy także przystępny i szybki system płatności Pay Pal!
Płatność Pay Pal daje Państwu możliwość wpłaty całej kwoty należnej za zlecenie z jednoczesnym zablokowaniem tych pieniędzy do momentu otrzymania balustrady przesyłką kurierską. Pokwitowanie odbioru towaru odblokowuje dla nas płatność, której Państwo dokonaliście.

paypal

Jednocześnie informujemy, że nasi Klienci z krajów UE  posiadający rejestrację VAT EU otrzymują od nas fakturę VAT 0% (zgodnie z obowiązującym prawem o podatku od towarów i usług).

 

Zapraszamy do współpracy!